Projekční firma POEL spol. s.r.o.

Založena na sklonku r. 1991, zápis 31.12.1991, činnost od 1.1.1992. Původně dva majitelé, ing. Jaromír Pokorný, 51%, dříve projektant Stavoprojektu Ostrava (statik, HIP a vedoucí ateliéru) a Rudolf Elbl, 49%, předtím projektant VVÚPS (vedoucí stavebního oddělení).

Od 1.7.2004 rodinná firma, tři majitelé, ing. Jaromír Pokorný (jednatel) a synové ing. Jan Pokorný (rovněž jednatel firmy) a ing. Václav Pokorný.

V současné době se firma specializuje na projekční a inženýrskou činnost.

Výhradně formou inženýrské činnosti můžeme stavbu rovněž realizovat, avšak pouze u těch staveb, jejichž projekty vzniknou v naší projekční kanceláři.

Základními nástroji k uplatňování firemní politiky jsou

  • Komplexnost nabídky firmy směrem k zákazníkovi. Firma zajišťuje převážně vlastními silami vše od zadání přes realizaci stavby až po interiér. Cílem je schopnost maximálně vyhovět zákazníkovi, rychle a v každém ohledu.
  • Optimální využití systému managmentu kvality pro poskytování co možná nejvyšší jakosti produktu zákazníkovi ve všech fázích investičního procesu.
  • Pružnost a flexibilita firmy umožňující plnění zakázky každého typu a velikosti v daném oboru ve snaze odevzdat zákazníkovi odbornou a kvalitní práci za dobrou cenu.
  • Rozvoj osobní odborné způsobilosti každého pracovníka s cílem poskytnout zákazníkovi za danou cenu vždy a samozřejmě vysokou odbornou úroveň výsledného produktu.

Firma zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2755.

Prováděné projekční práce a činnosti :

projektová činnost - oblast stavební, statika, interiér, výrobní dokumentace, požární technika, ústřední vytápění, elektroinstalace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, rozpočet
inženýrská činnost