Komplexní posouzení a znalecké posudky

Komplexní posouzení

Dokážeme pro vás zhodnotit investiční záměr, dokumentaci ve všech stupních projektu, rozpočet, studii, uvažovaný pozemek ke koupi a to z hlediska kvality dispozičního uspořádání, provozního řešení, kvality navržených materiálů, výrobků. Při takovéto činnosti nepracujeme pouze v kanceláři, pokud je stavba už ve výstavbě, nebo známo staveniště, nejlépe přímo „v terénu“.

Znalecké posudky

Vlastními silami zajišťujeme znalecké posudky v oblastech:

  • konstrukce staveb
  • statika

Oblast znaleckého posuzování umíme rozšířit spoluprací se soudními znalci z jiných oblastí.