Investiční záměry a studie

Investiční záměry

Zpracováváme investiční záměry výstavby nových objektů

 • administrativních budov
 • bytů
 • domů
 • školských zřízení
 • sportovních, rekreačních a oddychových komplexů
 • hal pro lehký průmysl
 • technologických celků
 • dostavby již rozestavěných objektů případně investiční záměr rekonstrukcí výše uvedených objektů.

Sestavení investičního záměru předchází zjišťování všech vazeb dané stavby na okolí na základě vizuální obhlídky, zjištění majetkoprávních vztahů, stanovení stavebního programu s investorem, orientační vyčíslení nákladů záměru, způsob financování, možný harmonogram prací.

Studie

Na základě investičního záměru, nebo v jednodušších případech jen na základě stavebního programu jsme schopni nabídnout

 • objemovou architektonicko-dispoziční studii
 • dispozičně-provozní studii
 • urbanisticko-architektonickou studii

V závislosti na Vašich potřebách, požadavcích daného provozu, bytu, domu, provozu, stavby.