Dokumentace pro realizaci stavby a skutečného provedení stavby

Dokumentace pro realizaci stavby

Realizační dokumentace se zpracovává pro rozvedení dokumentace pro stavební povolení do detailních částí konstrukce s detailním řešením všech nedílných částí všech objektů

 • elektroinstalace
 • vzduchotechnika
 • vytápění
 • zdravotechnika
 • slaboproudé systémy
 • měření a regulace
 • interiéry
 • výpočty
 • výkresy
 • technické zprávy
 • ekonomická zhodnocení
 • rozpočty …

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se po dokončení stavby. Zachycuje skutečné provedení stavby nehledě na realizační dokumentaci. Zakresluje skutečnou polohu všech objektů stavby. Obsahuje technický popis stavby a jejího vybavení, popis všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání.

 • údaje o druhu, účelu a místu stavby
 • jméno a adresu vlastníka stavby
 • parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických, nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě