Rodinné domy a domky

Zakládáme si na komplexnosti našeho přístupu k zákazníkovi a snažíme se spolupracovat se zájemcem již při rozhodnutí buď o koupí starší nemovitosti s následnou rekonstrukcí, nebo o nové výstavbě.

Rodinné domy a domky - rekonstrukce

U rekonstrukce starší nemovitosti dokážeme tuto zhodnotit, zjistit její stavební stav, posoudit vhodnost koupě a následné rekonstrukce, odhadnout investiční náročnost a nastínit tak celkový výsledek záměru. Činíme tak postupných krocích, od získání potřebných podkladů, přes dispoziční studii a vizualizaci objektu. Pokračujeme projektovou dokumentací s potřebnou inženýrskou činností (územní rozhodnutí a stavební povolení) až po nabídku na realizaci všech prací, v případě zájmu včetně vnitřního vybavení.

Rodinné domy a domky - novostavby

V případě nové výstavby konzultujeme výběr pozemku, spolupracujeme při sestavení stavebního programu a pokračujeme objemovou a dispoziční studií s návrhem řešení celého pozemku. Následuje projektová dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Již ve stádiu studie ředkládáme zákazníkovi vizualizaci návrhu a orientační propočet nákladů.

V případě objednání projektu, práce na studii neúčtujeme. V případě požadavku na dodávku „na klíč“, navrhujeme výraznou slevu z ceny projektové dokumentace.