Revitalizace bytových domů

Revitalizací bytového domu rozumíme - souhrn dílčích stavebních zásahů vedoucích ke skokovému zvýšení technické kvality domu, kvality bydlení, odstranění dosud vzniklých vad a poruch, prodloužení životnosti jednotlivých částí objektu za současného výrazného snížení provozních nákladů:

 • snížení energetické náročnosti, zateplení fasády, střechy, suterénu, výměna oken
 • odstranění panelových vad - nosná konstrukce, balkóny, střechy
 • zatékání - střechy, spodní stavba, obvodový plášť
 • regulace a izolace otopné soustavy, měření tepla
 • rekonstrukce vnitřních rozvodů ZT, EL, VZT
 • rekonstrukce bytových jader, kuchyní
 • výtahy
 • požární problematika
 • rozšiřování a zasklívání lodžií
 • rekonstrukce parteru obytného domu.

V případech revitalizace bytových domů Vám naše firma může nabídnout :

 1. Celkovou prohlídku objektu se zjištěním případných statických závad
 2. Zpracování finanční rozvahy na rekonstrukci
 3. Zpracování projektové dokumentace
 4. Zpracování komplexní nabídky na provedení realizačních prací včetně položkového rozpočtu a harmonogramu prací
 5. Zpracování dokumentace pro závěrečné vyhodnocení akce